ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาเก็บขนสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในเขตพื้นที่แม่แฝก จำนวน 12 หมู่บ้าน
 •     เทศบาลตำบลแม่แฝก อ.สันทราย เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาเก็บขนสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในเขตพื้นที่แม่แฝก จำนวน 12 หมู่บ้าน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่แฝก อ.สันทราย เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 มกราคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5384-9043
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลแม่แฝก อ.สันทราย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/01/2556
 • หมดเขต    28/01/2556
 • อ่าน   299
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294