ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาเปลี่ยนมาตราวัดน้ำผู้ใช้น้ำ ที่มีอายุเกิน 10 ปี จำนวน 1 โครงการ
 •     การประปาส่วนภูมิภาคสันกำแพง อ.สันกำแพง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาเปลี่ยนมาตราวัดน้ำผู้ใช้น้ำ ที่มีอายุเกิน 10 ปี จำนวน 1 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสันกำแพง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 มกราคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5333-1755
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมิภาคสันกำแพง อ.สันกำแพง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/01/2556
 • หมดเขต    29/01/2556
 • อ่าน   302
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294