ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ
 •     สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 มกราคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5311-2394 ต่อ 22
 • หน่วยงาน    สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/01/2556
 • หมดเขต    28/01/2556
 • อ่าน   314
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294