ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์
 •     โรงเรียนตำบลบ้านแป้น ตำบลบ้านแป้น อ.เมือง ลำพูน สอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ โรงเรียนตำบลบ้านแป้น ตำบลบ้านแป้น อ.เมือง ลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 มกราคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5352-1612
 • หน่วยงาน    โรงเรียนตำบลบ้านแป้น ตำบลบ้านแป้น อ.เมือง ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   24/01/2556
 • หมดเขต    28/01/2556
 • อ่าน   415
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294