ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5389-1500 ต่อ 703
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   03/02/2556
 • หมดเขต    11/02/2556
 • อ่าน   317
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294