ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อท่อพีวีซีสำหรับเป็นท่อน้ำดื่มแบบท่อปลายบาน
 •     โครงการชลประทานลำพูน ประกวดราคาซื้อท่อพีวีซีสำหรับเป็นท่อน้ำดื่มแบบท่อปลายบาน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ โครงการชลประทานลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5300-6262
 • หน่วยงาน    โครงการชลประทานลำพูน
 • วันที่ประกาศ   03/02/2556
 • หมดเขต    05/02/2556
 • อ่าน   302
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294