ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ
 •     สำนักงานสรรพากรภาค 8 ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่ ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสรรพากรภาค 8 ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5311-2363 ต่อ 102
 • หน่วยงาน    สำนักงานสรรพากรภาค 8 ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/02/2556
 • หมดเขต    26/02/2556
 • อ่าน   488
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294