ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ระบบกระจายเสียงตามสายเพื่อการประชาสัมพันธ์ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด และเครื่องขยายเสียงและติดตั้ง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุดโดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ งานพัสดุ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองควาย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2550
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/07/2550
 • หมดเขต    12/07/2550
 • อ่าน   849
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294