ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ
 •     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ ด.ต.สมบูรณ์ ชัยชมภู โฉนดเลขที่ 11611 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสันกำแพง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/02/2556
 • หมดเขต    18/02/2556
 • อ่าน   422
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294