ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจะซื้อจะขาย วัสดุ ออร์โธปิดิกส์
 •     จังหวัดลำพูน สอบราคาจะซื้อจะขาย วัสดุ ออร์โธปิดิกส์ จำนวน 3 รายการ ดังนี้ สารยึดกระดูกชนิดธรรมดา จำนวน 200 Set , สารยึดกระดูกชนิดมียาปฏิชีวนะผสม 180 กล่อง ,สารทดแทนเพื่อการสร้างกระดูก 110 แพ๊ค ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานจัดซื้อ/จ้าง กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556
 • หน่วยงาน    จังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   05/02/2556
 • หมดเขต    13/02/2556
 • อ่าน   421
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294