ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจัดจ้างก่อสร้างงานประเภทอาคารต่าง ๆ จำนวน 6 โครงการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ประมูลจัดจ้างก่อสร้างงานประเภทอาคารต่าง ๆ จำนวน 6 โครงการ ดังนี้ ก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านตองกาย , เทลานคอนกรีตบริเวณลานอเนกประสงค์ บ้านร้อยจันทร์ , สร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณหน้าศาลพ่อบ้าน บ้านร้อยจันทร์ , ก่อสร้างห้องน้ำบริเวณประปาหมู่บ้าน บ้านขุนเส , ปรับปรุงต่อเติมอาคารเก็บของ บ้านขุนเส ,และต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองควาย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ งานพัสดุ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองควาย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/02/2556
 • หมดเขต    12/02/2556
 • อ่าน   411
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294