ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
 •     จังหวัดลำพูน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในโรงพยาบาลแม่ทา ดังนี้ ยูนิตทำฟัน จำนวน 1 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่ทา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556
 • หน่วยงาน    จังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   05/02/2556
 • หมดเขต    15/02/2556
 • อ่าน   358
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294