ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดซื้อครุภัณฑ์
 •     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการโดยวิธีประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ ระบบส่งภาพทางการแพทย์ (PAC)จำนวน 1 ระบบ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ หน่วยจัดหาพัสดุ งานพัสดุและยานพาหนะ สำนักงานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556
 • หน่วยงาน    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/02/2556
 • หมดเขต    08/02/2556
 • อ่าน   272
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294