ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งนก หมู่ที่ 7 ตำบลแม่คะ เชื่อมบ้านแม่สูนหลวง หมู่ที่ 1 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/02/2556
 • หมดเขต    13/02/2556
 • อ่าน   285
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294