ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกชนิดเปิดข้างเทท้ายขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเครนกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/02/2556
 • หมดเขต    13/02/2556
 • อ่าน   369
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294