ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อท่อพีวีซีแข็ง
 •     กรมชลประทาน (โดยโครงการชลประทานลำพูน) ประกวดราคาซื้อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่มแบบท่อปลายบาน ชนิดต่อด้วยแหวนยาง - ประตูน้ำทองเหลือง จำนวน 30 รายการ ของงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านศรีเตี้ยง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ งานพัสดุ โครงการชลประทานลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556
 • หน่วยงาน    กรมชลประทาน (โดยโครงการชลประทานลำพูน)
 • วันที่ประกาศ   07/02/2556
 • หมดเขต    08/02/2556
 • อ่าน   279
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294