ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 •     สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับงานสำนักงานแบบที่ 2 จำนวน 5 ชุด , เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 2 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มอำนวยการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ http://qprocurement.go.th
 • หน่วยงาน    สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
 • วันที่ประกาศ   07/02/2556
 • หมดเขต    15/02/2556
 • อ่าน   360
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294