ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องตรวจและติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ความดันโลหิต อัตราชีพจร
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องตรวจและติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ความดันโลหิต อัตราชีพจร และความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 1 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลดอยเต่า ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5383-3189 ต่อ 110
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/02/2556
 • หมดเขต    21/02/2556
 • อ่าน   324
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294