ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายรถยนต์ที่เลิกใช้แล้ว จำนวน 3 คัน
 •     ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ขายรถยนต์ที่เลิกใช้แล้ว จำนวน 3 คัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ทีมธุรการ ส่วนกิจการสำนักงานภาคเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5393-1208
 • หน่วยงาน    ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ
 • วันที่ประกาศ   13/02/2556
 • หมดเขต    19/02/2556
 • อ่าน   433
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294