ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบแปลนท้องถิ่น จำนวน 3 แห่ง
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบแปลนท้องถิ่น จำนวน 3 แห่ง ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าตาล,บ้านดอยยาว และบ้างร้องวัวแดง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสันกำแพง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5344-6635 ต่อ 311
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/02/2556
 • หมดเขต    19/02/2556
 • อ่าน   310
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294