ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่รายการ
 •     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่รายการ ชุดอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาห้องเรียนและห้องประชุม ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยพัสดุ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-8007
 • หน่วยงาน    คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/02/2556
 • หมดเขต    20/02/2556
 • อ่าน   284
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294