ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลขับเคลื่อน 4 ล้อ
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต จำนวน 1 คัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดจันทร์ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5348-4010
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/02/2556
 • หมดเขต    20/02/2556
 • อ่าน   305
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294