ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
 •     สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ถนนสุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ รถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมกระบะเทท้าย จำนวน 1 คันผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ ฝ่ายอำนวยการ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5311-4196
 • หน่วยงาน    สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ถนนสุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/02/2556
 • หมดเขต    19/02/2556
 • อ่าน   310
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294