ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างก่อสร้างพนังกันดิน, ก่อสร้างอาคาร คสล.
 •     เทศบาลตำบลป่าแดด อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างก่อสร้างพนังกันดิน, ก่อสร้างอาคาร คสล. , ก่อสร้างรางระบายน้ำ จำนวน 7 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง งานทะเบียนและทรัพย์สิน เทศบาลตำบลป่าแดด ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5381-2584 ต่อ 30
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลป่าแดด อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/02/2556
 • หมดเขต    26/02/2556
 • อ่าน   278
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294