ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคางานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ บริษัท เปียงหลวงล้านนา จำกัด
 •     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ชั้นพิเศษ ต.ป่าตัน เชียงใหม่ ประกวดราคางานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ บริษัท เปียงหลวงล้านนา จำกัด ตำบลสันผักหวาน อ.หางดง เชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ชั้นพิเศษ ต.ป่าตัน เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5323-4476 ต่อ 127
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ชั้นพิเศษ ต.ป่าตัน เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/02/2556
 • หมดเขต    22/02/2556
 • อ่าน   312
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294