ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 •     สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ถนนสุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายคลัง สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ถนนสุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5332-8496 ต่อ 1106
 • หน่วยงาน    สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ถนนสุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/02/2556
 • หมดเขต    21/02/2556
 • อ่าน   295
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294