ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดวัสดุครุภัณฑ์ จำนวน 15 รายการ
 •     สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 อ.เมือง เชียงใหม่ ขายทอดตลาดวัสดุครุภัณฑ์ จำนวน 15 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 อ.เมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5324-0486 ต่อ 105
 • หน่วยงาน    สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/02/2556
 • หมดเขต    14/03/2556
 • อ่าน   355
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294