ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล บ้านทุ่งเสี้ยว
 •     เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล บ้านทุ่งเสี้ยว ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง งานพัสดุ เทศบาลตำบลบ้านกลางอ.สันป่าตองเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5348-1765 ต่อ 32
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.สันป่าตอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/02/2556
 • หมดเขต    07/03/2556
 • อ่าน   275
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294