ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • งานปรับปรุงนิทรรศการถาวรพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงใหม่
 •     สำนักศิลปกรที่ 8 เชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ งานปรับปรุงนิทรรศการถาวรพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหาร สำนักศิลปกรที่ 8 เชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26มีนาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5322-2262
 • หน่วยงาน    สำนักศิลปกรที่ 8 เชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/02/2556
 • หมดเขต    26/02/2556
 • อ่าน   304
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294