ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่างๆ จำนวน 10 หลัง
 •     โรงพยาบาลสวนปรุง กรสุขภาพจิต อ.เมือง เชียงใหม่ จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่างๆ จำนวน 10 หลัง อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพ และอาคารหอพักปฐม รวมทั้งสิ้น 14 หลัง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสวนปรุง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5390-8516
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสวนปรุง กรสุขภาพจิต อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/02/2556
 • หมดเขต    08/03/2556
 • อ่าน   307
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294