ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์การศึกษาโครงการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐาน จำนวน 1 ชุด 7 รายการ
 •     โรงเรียนวัดบ้านม้า สพฐ. ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง ลำพูน สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์การศึกษาโครงการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐาน จำนวน 1 ชุด 7 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ โรงเรียนวัดบ้านม้า ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5355-3768
 • หน่วยงาน    โรงเรียนวัดบ้านม้า สพฐ. ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   28/02/2556
 • หมดเขต    08/03/2556
 • อ่าน   299
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294