ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ส้วม และที่แปรงฟันนักเรียน
 •     โรงเรียนบ้านเหมืองลึก อ.แม่ทา ลำพูน สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ส้วม และที่แปรงฟันนักเรียน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ โรงเรียนบ้านเหมืองลึก อ.แม่ทา ลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5357-5002
 • หน่วยงาน    โรงเรียนบ้านเหมืองลึก อ.แม่ทา ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   28/02/2556
 • หมดเขต    11/03/2556
 • อ่าน   322
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294