ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
 •     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5388-5369
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/02/2556
 • หมดเขต    04/03/2556
 • อ่าน   299
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294