ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้ออุปกรณ์ Wirelesls Access Multi-point จำนวน 40 ชุด
 •     บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาซื้ออุปกรณ์ Wirelesls Access Multi-point จำนวน 40 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนบริหารและควบคุมครุภัณฑ์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด มหาชน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
 • หน่วยงาน    บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/02/2556
 • หมดเขต    28/02/2556
 • อ่าน   322
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294