ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำที่ บ้านแม่ข่าน้อย
 •     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำที่ บ้านแม่ข่าน้อย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2556
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/02/2556
 • หมดเขต    08/03/2556
 • อ่าน   312
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294