ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาทำงานผลิตและติดตั้งแผ่นป้ายจราจรชนิดป้ายเตือน
 •     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาทำงานผลิตและติดตั้งแผ่นป้ายจราจรชนิดป้ายเตือน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยงานพัสดุและสัญญา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5312-1110
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/02/2556
 • หมดเขต    11/03/2556
 • อ่าน   324
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294