ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
 •     โรงพยาบาลดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5349-5571 ต่อ 331
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/03/2556
 • หมดเขต    19/03/2556
 • อ่าน   459
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294