ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐาน
 •     โรงเรียนบ้านเหมืองลึก ถนนท่าจักร-แม่ทา ลำพูน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐาน จำนวน 4 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานบริหารวิชาการ โรงเรียนบ้านเหมืองลึก ลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5357-5002
 • หน่วยงาน    โรงเรียนบ้านเหมืองลึก ถนนท่าจักร-แม่ทา ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   01/03/2556
 • หมดเขต    12/03/2556
 • อ่าน   315
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294