ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 318 ล./55 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
 •     โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 318 ล./55 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5331-1360
 • หน่วยงาน    โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อ.สันป่าตอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/03/2556
 • หมดเขต    04/03/2556
 • อ่าน   302
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294