ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบง อ.สารภี เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ จ้างเหมาจุดลอกลำเหมือง , ก่อสร้างสนามฟุตบอล, จ้างเหมาขยายเขตประปาหมู่บ้าน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5396-3355
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบง อ.สารภี เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/03/2556
 • หมดเขต    13/03/2556
 • อ่าน   314
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294