ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการอุปกรณ์พยุงส้นเท้าและฝ่าเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเสี่ยง ครั้งที่ 2
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการอุปกรณ์พยุงส้นเท้าและฝ่าเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเสี่ยง ครั้งที่ 2 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลดอยเต่า เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5383-3189 ต่อ 110
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/03/2556
 • หมดเขต    11/03/2556
 • อ่าน   258
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294