ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน สายแยก ทล.1-บ.น้ำหลง
 •     สำนักทางหลวงชนบทจังหวัดลำปาง อ.เมืองลำปาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน สายแยก ทล.1-บ.น้ำหลง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักทางหลวงชนบทจังหวัดลำปาง อ.เมืองลำปาง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5421-8848 ต่อ 101
 • หน่วยงาน    สำนักทางหลวงชนบทจังหวัดลำปาง อ.เมืองลำปาง
 • วันที่ประกาศ   04/03/2556
 • หมดเขต    06/03/2556
 • อ่าน   297
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294