ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคางานปรับปรุงซ่อมแซมสนามบาสเกตบอลกลางแจ้ง
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคางานปรับปรุงซ่อมแซมสนามบาสเกตบอลกลางแจ้ง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงิน กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-3138
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/03/2556
 • หมดเขต    18/03/2556
 • อ่าน   306
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294