ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน
 •     วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง อ.จอมทอง เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน จำนวน 1 หลัง ,จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ , ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5334-2169
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง อ.จอมทอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/03/2556
 • หมดเขต    04/03/2556
 • อ่าน   302
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294