ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ ขุดสระเก็บกักน้ำบริเวณที่ดิน และติดตั้งรั้วลวดหนามบริเวณที่ดินขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2550
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/07/2550
 • หมดเขต    23/07/2550
 • อ่าน   732
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294