ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อถุงขยะพลาสติกสำดำ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่า อ.ยุหว่า อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อถุงขยะพลาสติกสำดำ พร้อมสกรีนตรา ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่า อ.ยุหว่า อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5382-5044 ต่อ 17
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่า อ.ยุหว่า อ.สันป่าตอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/03/2556
 • หมดเขต    13/03/2556
 • อ่าน   364
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294