ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน จำนวน 6 คั
 •     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน จำนวน 6 คัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายการพัสดุ ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5327-5560
 • หน่วยงาน    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/03/2556
 • หมดเขต    04/03/2556
 • อ่าน   311
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294