ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อถุงรองรับขยะ พร้อมสกรีนสัญลักษณ์
 •     เทศบาลตำบลสันกลาง อ.สันกำแพง เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อถุงรองรับขยะ พร้อมสกรีนสัญลักษณ์ เทศบาลฯ จำนวน 6,000 กิโลกรัม ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลสันกลาง อ.สันกำแพง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5338-4934 ต่อ 12
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันกลาง อ.สันกำแพง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/03/2556
 • หมดเขต    18/03/2556
 • อ่าน   342
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294