ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางเพื่อใช้บริการสาธารณะและประชาสัมพันธ์
 •     เทศบาลตำบลป่าแดด อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางเพื่อใช้บริการสาธารณะและประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 คัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง งานทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลตำบลป่าแดด ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5381-2584 ต่อ 30
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลป่าแดด อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/03/2556
 • หมดเขต    18/03/2556
 • อ่าน   346
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294