ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 80 รายการ
 •     โรงพยาบาลสันทราย เชียงใหม่ ต.หนองหารอ.สันทราย เชียงใหม่ จำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 80 รายการ ผู้สนใจติดต่อได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสันทราย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 9.00-10.00 น. หรือสอบถามได้ที่ 0-5392-1192
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสันทราย เชียงใหม่ ต.หนองหารอ.สันทราย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/03/2556
 • หมดเขต    26/03/2556
 • อ่าน   345
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294